TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf;

b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-Quran dan al-Hadits, zakat, dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf; dan

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.

Susunan Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf

a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam;

Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam.

b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam;

Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemitraan umat, publikasi dakwah dan hari besar agama Islam.

c. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadist;

Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadist melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan seni budaya Islam, musabaqah al-Quran dan al-Hadist.

d. Seksi Pemberdayaan Zakat;

Seksi Pemberdayaan Zakat melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat.

e.Seksi Pemberdayaan Wakaf;

dan Seksi Pemberdayaan Wakaf melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012)